Kasvun Eväät 1 – Haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen | Turun kesäyliopisto

 

Kuvaus  

Kasvun Eväät -koulutus antaa ajatuksia ja keinoja kuinka toimia lasten kanssa tavallisessa arjessa joka päivä. Koulutus koostuu peruspedagogisista näkökulmista huomioiden lapsen kasvuprosessin erilaisia tarpeita.

Aika 05.09.2018

5.9.2018 klo 9-16

Paikka Turku
Kohderyhmä Kasvun eväät -koulutus soveltuu erilaisissa kasvatus- ja opetustehtävissä oleville työntekijöille, esim. varhaiskasvatuksen henkilöstö, lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, perusopetuksen luokanopettajat ja aineenopettajat. Yhteisinä tarpeina heillä ovat uudet tilanteet, jotka saattavat yllättää haasteellisuudellaan.

Tutustu myös Kasvun Eväät 2 -koulutukseen (30.10.) tästä.

Sisältö Aikuisen osaamisen vahvistaminen

  • kuinka kohdata ja ohjata lasta, joka haastaa aikuista
  • haastavan käyttäytymisen taustaa, syitä

Positiivisuuden kehä

  • onnistumisen mahdollistaminen
  • arvostavan vuorovaikutuksen K:t – katsekontakti, kuuntelu, kiitos, kosketus, kärsivällisyys ja keveys
  • miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan
  • aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä

Rakentava rajaaminen ja tunnetyöskentelyn merkitys

  • omien ja lapsen tunteiden ennusmerkkien tunnistaminen, kannatteleminen, sietäminen, käsitteleminen ja säätely
  • kuinka jätetään ei- toivottua huomiotta ja vahvistetaan toivottua toimintaa
  • syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa

Vuorovaikutusharjoitteita

Koulutuksesta sanottua:
“Yksi parhaimmista koulutuksista, joissa olen ollut. Hyvä kouluttaja, joka heittäytyi mahtavalla tavalla, koulutus antoi monipuolisesti ja paljon ideoita/ toimintamalleja omaan työhön.”
“Sain työkaluja haastavan oppilaan kanssa toimimiseen. Käytännön esimerkit ja luennoitsijan eläytyvyys ja humoristinen, inhimillinen ote tärkeitä.”
“Parasta olivat konkreettiset neuvot ja vinkit. Ihanan elävä ja eläytyvä kouluttaja. Loistava puhuja.”

Kouluttajat Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Seppälä


Lisätietoja koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
Hinta 95 €
Ilmoittautumiset 22.08.2018 mennessä