Valoa Näkyvissä Blogi

Tampereen kesäyliopisto Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille
ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen
työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.
Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Lue lisää täältä.

Turun Kesäyliopiston julkinen koulutus Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Paikka

Turku

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Turussa, mutta tilanteen vaatiessa koulutus voidaan järjestää myös osin tai kokonaan etäopetuksena. Etäopetus on vuorovaikutuksellista opetusta Zoom-yhteyden kautta. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Tavoite
 • antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa.
 • perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.
 • saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen.

Lue lisää täältä.

Kuinka kohtaat toisen? Millä tavoin luot yhteyttä?

 Tervetuloa!

 

Seison auditorion ovella. Osallistujia virtaa sisään ja kättelen jokaisen sisään tulijan. Suurin osa hämmästyy ja yllättyy iloisesti tästä pienestä kohtaamisesta. Osa on automaattisesti kävelemässä kiireisenä ohi, katsomatta kohti tai muuten omassa maailmassaan. Kun astun lempeästi heidän tielleen ja ojennan käteni sanoen nimeni, pysähtyminen henkii noloutta, epäillystä ehkä avuttomuuttomuutta. Edelleen rauhallisena toivotan osallistujan tervetulleeksi ja mitä tapahtuu –  hän rauhoittuu, asettuu, hymyilee ja saapuu henkisesti samaan tilaan.

Luennon alussa avaan miksi tein näin. Kohtaaminen on pieni ajan ikkuna, josta tarkastellaan muun muassa omaa paikkaa tilassa, omaa arvoa yhteisössä, minuutta; kuka oikein olen ja luottamusta itseen sekä toiseen. Tuo pieni hetki on ihmisyyden hengissä selviytymisen peili, jossa kysytään “olenko turvassa?” ja “voinko asettua tähän levollisesti vai pitääkö reagoida ympäristön ärsykkeisiin?”.

Professori Nina Sajaniemi on todennut, että muuntuvana ihmisenä kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on jopa fataali tarve. Turvan ja luotettavuuden tutka, mantelitumake, skannaa noin kolmessa sekunnissa hetken mahdollisuudet. Seuraavan parin minuutin aikana hermoverkosto on kerännyt aktivoivan (sympaattisen) ja rauhoittavan (parasympaattisen) järjestelmän välityksellä, kuinka voi asettua juuri tähän hetkeen.

Läsnäolo edellyttää omaa tietoisuutta asettua hetkeen. Aivot pyytävät joko tekemistä tai lepoa. Läsnäolo on taitoa säädellä omaa hätää ja tunnistaa millainen tekeminen tuo lepoa.

 

Oman tutkan tuntemus

“Kiire on tunnetila, jolla on jännitteinen suhde aikaan” sanoo tutkija Anna-Liisa Niemelä. Läntisen pallonpuoliskon elämänrytmiin ja toimintaan liittyy rationaalisuus ja päätteleminen; elämme “päissämme” unohtaen muun kehon viestit. Tekeminen ja aikaansaaminen suorastaan taikovat vaatimuksia. Pahimmillaan tekeminen vie ylisuorittamiseen ja stressaantumiseen.

Neurologi Antonio Damasion tutkimusten mukaan oman kehon tuntemusten tutkan tunnistaminen tuo tietoisuuteen kehossa olevat jännitteet ja kanavat, joita aistimalla voi tehdä vaihtoehtoisia päätöksiä. Stressihormonitulva voi tilapäisesti sekoittaa tämän arvokkaan tutkan.

 Onneksi sisäisen tutkan voi virittää uudelleen. Pysähtymällä ja kiinnittämällä huomiota aistimuksiin tässä ja nyt. Muutaman viikon ajan voi tarkkailla, millaiset arkiset tekemiset rauhoittavat ja millaiset kiihdyttävät. Kun havainnot kirjaa ylös, huomaa nopeasti, ettei mikään välitön uhkaa omaa tai läheisten henkeä.  Luottamus ja turva syntyvät. Stressitila pääsee laukeamaan.

 

Liike mahdollistaa yhteyden

Nina Sajaniemi & al. kuvaavat liikettä elämän perusominaisuudeksi. Kaikki elävä etsii tavalla tai toisella yhteyttä omaa olemista turvaaviin ympäristön tekijöihin.

Alun kättely-tarina kuvaa tämän yhteyden rakentamista. Kohtaamisella vahvistetaan sisäisen palkitsemisjärjestelmän dopamiinipurkausta. Myönteisesti latautuneet ärsykkeet vetävät puoleensa ja vahvistavat liittymistä, lisäävät luottamusta omaan arvoon yhteisön jäsenenä. Peilisolut imuroivat eleet, ilmeet ja asennot ladaten kohtaamisen ilmastoa auditorioon sisään tulijalle. Kättely on tuttu liike, jonka voi kokea turvalliseksi. Yhteys on syntynyt.

Kuinka kohtaat toisen?
Mikä vahvistaa sinun kokemustasi läsnäolosta?
Miten säätelet itseäsi paineen keskellä?
Millä tavoin luot yhteyttä?

 

Tarja Seppälä

työnohjaaja STOry, kouluttaja

oivalluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja

www.valoanakyvissa.fi

Kilpikonna ja jänis – tarina kiireenkesytyksestä

Kilpikonna ja jänis

Tarja Seppälä

Jänis kerskui nopeudellaan ja ketteryydellään. Kilpikonna kuunteli mietteissään ja pohti saako jänis aikaan enemmän pomppiessaan vauhdilla aiheesta toiseen. Kilpikonna kyseli mistä jänis tietää mitä tekee. Jänis vastasi huolettomasti merkkaavansa asiat muistiin ja kaivoi taskustaan rypistyneen lappusen.

Hetken pyöriteltyään lappuaan jänis ilmoitti iloisesti, että päivän agenda on selkeä ”muista skumppa!” ”Aivan…” hämmästeli kilpikonna. Hän avasi salkkunsa, josta otti esiin oman huolellisesti värikoodatun to-do listansa ja kertoi ytimekkäästi mitä työtehtäviä hänen päiväänsä tänään kuuluu. Jänis pyyhkäisi tassullaan moiselle järjestelmällisyydelle ja ilmoitti, että luovuus kuolee nillittämiseen.

Jänis oli niin varma oman tyylinsä erinomaisuudesta, että haastoi kilpikonnan kilpailuun teemalla kumpi saa projektin maaliin aiemmin. Projekti käynnistettiin.

Kumpikin osallistuja eteni tyylillään; kilpikonna määrätietoisesti projektia rakentaen – priorisoiden, aikatauluttaen ja pilkkoen teemoja osatavoitteisiin. Jänis valtavalla alkuinnostuksella, näyttävyydellä ja vauhdikkaalla ideoinnilla. Alkuvauhti oli jopa niin kova, että se uuvutti jäniksen ja hän tarvitsi matkan varrella täydellisiä unia ponkaistakseen jälleen täyteen vauhtiin.

 

Mistä syntyy tärkeysjärjestys?

Jänis ja kilpikonna panostavat omalla tyylillään projektiin. Kilpikonnalla on käytössään to-do -listat, joihin hän on priorisoinut tehtävät harkiten. Tehtävien järjestyksen kilpikonna on työstänyt priorisointisiiloon niin kutsutulla 4D-mallilla, jonka on kehittänyt ystäväni Terhi Lavonen.

 1. Diagnosoi eli tarkastellaan mitä tehtäviä odotetaan ja mitkä tehtävät ovat omassa osaamiskentässä.
 2. Deletoi, jolloin selkeästi poistetaan tehtävät, jotka eivät kuulu tähän projektiosuuteen.
 3. Delegoi/diilaa eli tunnista kuka voi tehdä nämä tehtävät joko paremmalla osaamisella kuin itse tai yhdessä kanssasi lopputuloksen vastatessa tavoitetta.
 4. Do! Nämä tehtävät kilpikonna hoitaa itse ja on tyytyväinen työskentelyyn.

Tärkeysjärjestys syntyy ymmärryksestä mitkä tehtävät ovat tärkeitä ja mitkä kiireellisiä, mitkä tehtävät hoitaa itse ja mitkä delegoi eteenpäin toiselle.  Kun toinen syö haasteen aina päivän aluksi, saattaa toinen käynnistää työminänsä moottorin arkeen juurruttavista rutiineista.

Tiimityössä on tärkeää tiedostaa toimijoiden työtyyliä – kuka on parhaimmillaan rutiineissa, kuka haasteissa ja millä tavalla kannustetaan jokaista yltämään vähintäänkin riittävän hyvään mieluiten parhaimpaansa.

Onneksi kilpikonna ja jänis tunsivat toistensa työtyylit.

 

Entä sinä?

Niin kilpikonna kuin jänis tekevät parhaansa projektin onnistumiseksi niillä voimavaroilla, jotka heillä on käytettävissä juuri nyt. Lopputulos voi olla sama; tehtävien tärkeysjärjestys ja työvälineet määräytyvät kummankin työtyylin kautta.

Kiireenkesyttäjien talossa tärkeysjärjestys on keskittymisen kerroksessa. Anja Kuloveden sanoin tärkeysjärjestys on hallinnan tunteen avain, jota tarvitaan yhä uudelleen joka päivä.  

Mikä kertoo sinulle mitkä tehtävät ovat tärkeitä juuri tänään? Mitkä tehtävät voit diilata ja mitkä deletoida kokonaan? Miten aloitat, ylläpidät ja rajaat työtehtäväsi?

Vastatessasi näihin kysymyksiin pidät huolta omista voimavaroistasi.

 

Tarja Seppälä

työnohjaaja STOry, kouluttaja

oivalluttaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja

www.valoanakyvissa.fi

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)

Aika

12.09.2019 – 15.05.2020

1. lähijakso 12.-13.9.2019
2. lähijakso 24.-25.10.2019
3. lähijakso 11.-12.12.2019
4. lähijakso 28.-29.1.2020
5. lähijakso 18.-19.3.2020
6. lähijakso 14.-15.5.2020

Koulutuspäivät ovat klo 9.00-16.00.

Paikka

Frami (Kampusranta 9, Seinäjoki), C-osa, 1.krs, Epky-luokka

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Sisältö

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
• Positiivisen psykologian perusteet
• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
• Syventävä tietous autismikirjon häiriöistä
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Suoritustapa

Koulutuksessa on 6 lähiopiskelujaksoa ja yhteensä 12 lähiopiskelupäivää.

Lähiopiskelu sisältää: 
• Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
• Vierailevien asiantuntijoiden luennot
• Valmennusharjoittelu
• Workshop-tyyppinen työskentely
• Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• Omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
• Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
• Perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6-7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää, krijareflektio kahdesta kirjasta
• Vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
• Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
• Oma valmennusasiakas → jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
• Valmennuspäiväkirja
• Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Koulutuksen johtaja vastaa koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutusmateriaalista.

Pääkouluttajana toimii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä. Pääkouluttaja vastaa lähijaksojen koulutuksesta, tehtävien vastaanottamisesta ja kommentoimisesta.

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Kokemusasiantuntija, ADD – aikuinen Aleksi Lehtinen + avustaja
 • Positiivisen psykologian asiantuntija
 • Muita eri alojen asiantuntijavieraita, esim. autismikirjon (Asperger) asiantuntija, lastensuojelun asiantuntija, päihdekuntoutuksen asiantuntija

Opintopisteet

30 op

Hinta

2800 euroa (sisältää opetuksen, ohjauksen, laajan koulutusmateriaalin sekä aloitus- ja päättäjäiskahvit), laskutus erissä.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston toimisto p. 050 431 7072, info(at)epky.fi tai koulutussuunnittelija Heli Kaunisto p. 050 431 7074, heli.kaunisto(at)epky.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuneille lähetetään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua vahvistusviesti ja laskun ensimmäinen erä. Vahvistusviestit saattavat päätyä roskapostin joukkoon, joten tarkistathan myös sen!

Ilmoittautumiset

25.08.2019 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelupaikan peruutuksen voi tehdä maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Peruminen tulee tehdä sähköpostitse info@epky.fi tai puhelimitse 050 431 7072. Mikäli peruutus tehdään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista tai mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, peritään koko kurssimaksu. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Peruutusmaksua ei peritä, mikäli osallistuminen estyy sairauden vuoksi (lääkärintodistus). Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Vähemmän kiirettä, enemmän vapautta – Onnellinen yrittäjäelämä! 5. syyskuuta 2019 klo 9.00 – 16.00

Vähemmän kiirettä, enemmän vapautta – Onnellinen yrittäjäelämä!

Paikkoja rajoitetusti, ILMOITTAUDU PIAN!

AIKAA ILMOITTAUTUA:

[ycd_countdown id=4397]

Torstaina 5. syyskuuta 2019 klo 9.00 – 16.00

KENELLE
Valmennuspäivä on tarkoitettu yksinyrittäjille, jotka haluavat saada yrittäjyyden lisäksi aikaa myös perheelleen, parisuhteelleen tai itselleen.

MITÄ
Päivän aikana:
– saat tietoa siitä, mitä kiire tekee aivoille,
– opit huomaamaan omat hoppuhetkesi,
– teet konkreettisen oman ajankäytön suunnitelman,
– opit keskittymään olennaiseen,
– saat vinkkejä kiireen kesyttämiseen ja
– verkostoidut muiden yksinyrittäjien kanssa.

Päivä tarjoaa mahdollisuuden hetken irtiottoon inspiroivan valmennuksen, historiallisen miljöön, hyvän ruoan ja samanhenkisen porukan parissa. Työskentelyssä hyödynnetään muun muassa Kiireenkesytyksen®️ metodeita ja työkaluja.

Jokainen osallistuja saa päivästä mukaansa “Minämanuaali-materiaalipaketin” – käyttöohjeet omaan kiireettömyyteen.

HINTA
Perushinta: 185€ + alv 24% (yht. 229,40€)

Hintaan sisältyy: valmennus + materiaalit, lounas noutopöydästä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Jos haluat tulla Onnelaan jo valmennusta edeltävänä päivänä tai jäädä vaikka valmennuspäivän jälkeen vielä yöksi, ota yhteys suoraan Majatalo Onnelaan, www.onnela.com.

VALMENTAJAT
*Tarja Seppälä: kouluttaja, Kiireenkesytys®️-valmentaja ja ValoaNäkyvissä Oy:n toimitusjohtaja, pitkän linjan yrittäjä.
*Terhi Lavonen: kouluttaja, Kiireenkesytys®️-valmentaja, yrittäjä Ajatusvoimala Aikatra:ssa sekä partneri ja osakas Covis Partners Oy:ssä.

ILMOITTAUTUMINEN oheisesta linkistä: https://goo.gl/forms/ciiJ4PglU5iKBoKh2

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksu laskutetaan etukäteen.

TERVETULOA onnellisen yrittäjäelämän jäljille!
Toivottavat Tarja ja Terhi

www.valoanakyvissa.fi
www.aikatra.com
www.kiireenkesytys.fi

Vähemmän kiirettä, enemmän iloa – Onnellinen elämä! 3. syyskuuta 2019 klo 9.00 – 16.00

Vähemmän kiirettä, enemmän iloa – Onnellinen elämä!

Paikkoja rajoitetusti, ILMOITTAUDU PIAN!

AIKAA ILMOITTAUTUA:

[ycd_countdown id=4397]

Tiistaina 3. syyskuuta 2019 klo 9.00 – 16.00

KENELLE
Valmennuspäivä on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada lisää aikaa itselle, perheelle tai parisuhteelle.

MITÄ
Päivän aikana:
– saat tietoa siitä, mitä kiire tekee aivoille,
– opit huomaamaan omat hoppuhetkesi,
– teet konkreettisen oman ajankäytön suunnitelman,
– opit keskittymään olennaiseen ja
– saat vinkkejä kiireen kesyttämiseen.

Päivä tarjoaa mahdollisuuden hetken irtiottoon inspiroivan valmennuksen, historiallisen miljöön, hyvän ruoan ja samanhenkisen porukan parissa. Työskentelyssä hyödynnetään muun muassa Kiireenkesytyksen®️ metodeita ja työkaluja.

Jokainen osallistuja saa päivästä mukaansa “Minämanuaali-materiaalipaketin” – käyttöohjeet omaan kiireettömyyteen.

HINTA
Perushinta: 185€ + alv 24% (yht. 229,40€)

Hintaan sisältyy: valmennus + materiaalit, lounas noutopöydästä sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Jos haluat tulla Onnelaan jo valmennusta edeltävänä päivänä tai jäädä vaikka valmennuspäivän jälkeen vielä yöksi, ota yhteys suoraan Majatalo Onnelaan, www.onnela.com.

VALMENTAJAT
*Tarja Seppälä: kouluttaja, Kiireenkesytys®️-valmentaja ja ValoaNäkyvissä Oy:n toimitusjohtaja, pitkän linjan yrittäjä.
*Terhi Lavonen: kouluttaja, Kiireenkesytys®️-valmentaja, yrittäjä Ajatusvoimala Aikatra:ssa sekä partneri ja osakas Covis Partners Oy:ssä.

ILMOITTAUTUMINEN oheisesta linkistä: https://goo.gl/forms/BU5x5NhsjFrbaUI22

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksu laskutetaan etukäteen.

TERVETULOA onnellisen elämän jäljille!
Toivottavat Tarja ja Terhi

www.valoanakyvissa.fi
www.aikatra.com
www.kiireenkesytys.fi

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op

Ajankohta

1. lähijakso: 16.–17.1.2019
2. lähijakso: 14.-15.2.2019
3. lähijakso: 2.–3.4.2019
4. lähijakso: 7.–8.5.2019
5. lähijakso: 21.–22.8.2019
6. lähijakso: 3.–4.10.2019

Opetus pidetään aina klo 9-16, opetuspaikka ilmoitetaan koulutukseen ilmoittautuneille.

Hintatiedot

Koulutuksen hinta on 2700 € ja se laskutetaan kahdessä erässä.

Koulutuksen laajuus / kesto

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. 1 – 2 kuukauden
välein. Koulutus vastaa laajuudeltaan n. 30 op. Koulutuksen kokonaiskesto n. 9 kk. Koulutus
täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan
koulutuksen laatukriteerit.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille
ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan, että pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen
työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitseva henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa.
Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Kuvaus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Lähiopiskelu sisältää:

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
  tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • valmennusharjoittelu
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus joka lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 6 – 7 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja
  referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5-6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennuspäiväkirja
 • kirjareflektio kahdesta kirjasta
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä
ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen
valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola.

Pääkouluttaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen
työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Seppälä.

Vierailevat asiantuntijat:

 • Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi (neuropsykiatria)
 • Vastaava ohjaaja, sh AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Niko Wasssekä yksikön johtaja, sosionomi AMK, fysioterapeutti AMK, neuropsykiatrinen valmentaja Samuli Juutilainen (Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat)
 • Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen
  perhevalmentaja, perhetyöntekijä Jenni Turkia sekä sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen coach,
  ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Mila Huoman (autismikirjon häiriöt)
 • KM, luokanopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulutettava Anne-Mari Kuusimäki (positiivinen psykologia)
 • ADD – aikuinen Aleksi Lehtinen (kokemusasiantuntija) + avustaja

Kasvun Eväät 2 – Kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Kasvun Eväät 2 – Kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Kuvaus

Kasvun Eväät -koulutus antaa ajatuksia ja keinoja kuinka toimia lasten kanssa tavallisessa arjessa joka päivä. Koulutus koostuu peruspedagogisista näkökulmista huomioiden lapsen kasvuprosessin erilaisia tarpeita.

Aika 30.10.2018

30.10.2018 klo 9-16

Paikka Turun Aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11 (auditorio), ks. pihakartta tästä.
Kohderyhmä Kasvun eväät -koulutus soveltuu erilaisissa kasvatus- ja opetustehtävissä oleville työntekijöille, esim. varhaiskasvatuksen henkilöstö, lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, perusopetuksen luokanopettajat ja aineenopettajat. Yhteisinä tarpeina heillä ovat uudet tilanteet, jotka saattavat yllättää haasteellisuudellaan.

Kasvun Eväät 2 on jatkoa Kasvun Eväät 1 -koulutukselle, mutta se toimii hyvin myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Sisältö Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen

 • kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista
 • tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintatapaa

Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja

 • miten onnistumista ylläpidetään sekä vahvistetaan

Aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä

 • pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään johdonmukaisesti
 • syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa

Vuorovaikutusharjoitteita

Koulutuksesta sanottua:
“Yksi parhaimmista koulutuksista, joissa olen ollut. Hyvä kouluttaja, joka heittäytyi mahtavalla tavalla, koulutus antoi monipuolisesti ja paljon ideoita/ toimintamalleja omaan työhön.”
“Sain työkaluja haastavan oppilaan kanssa toimimiseen. Käytännön esimerkit ja luennoitsijan eläytyvyys ja humoristinen, inhimillinen ote tärkeitä.”
“Parasta olivat konkreettiset neuvot ja vinkit. Ihanan elävä ja eläytyvä kouluttaja. Loistava puhuja.”

Kouluttajat Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Seppälä

Lisätietoja koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
Hinta 95 €
Ilmoittautumiset 30.10.2018 mennessä

Kasvun Eväät 2 – Kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa?

Ilmoittaudu Kasvun Eväät – jatkokoulutukseen

Kuvaus

Kasvun Eväät -koulutus antaa ajatuksia ja keinoja kuinka toimia lasten kanssa tavallisessa arjessa joka päivä. Koulutus koostuu peruspedagogisista näkökulmista huomioiden lapsen kasvuprosessin erilaisia tarpeita.

Aika 30.10.2018

30.10.2018 klo 9-16

Paikka Turku
Kohderyhmä Kasvun eväät -koulutus soveltuu erilaisissa kasvatus- ja opetustehtävissä oleville työntekijöille, esim. varhaiskasvatuksen henkilöstö, lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, perusopetuksen luokanopettajat ja aineenopettajat. Yhteisinä tarpeina heillä ovat uudet tilanteet, jotka saattavat yllättää haasteellisuudellaan.

Kasvun Eväät 2 on jatkoa Kasvun Eväät 1 -koulutukselle, mutta se toimii hyvin myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Sisältö Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen

 • kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista
 • tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintatapaa

Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja

 • miten onnistumista ylläpidetään sekä vahvistetaan

Aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä

 • pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään johdonmukaisesti
 • syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muistaen mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa

Vuorovaikutusharjoitteita

Koulutuksesta sanottua:
“Yksi parhaimmista koulutuksista, joissa olen ollut. Hyvä kouluttaja, joka heittäytyi mahtavalla tavalla, koulutus antoi monipuolisesti ja paljon ideoita/ toimintamalleja omaan työhön.”
“Sain työkaluja haastavan oppilaan kanssa toimimiseen. Käytännön esimerkit ja luennoitsijan eläytyvyys ja humoristinen, inhimillinen ote tärkeitä.”
“Parasta olivat konkreettiset neuvot ja vinkit. Ihanan elävä ja eläytyvä kouluttaja. Loistava puhuja.”

Kouluttajat Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja Tarja Seppälä

Lisätietoja koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta 95 €
Ilmoittautumiset 16.10.2018 mennessä