Tunnenko itseni?

Tein vahvuustestin. Tutkin saamiani palautteita. Tunnustelen, millaisissa tilanteissa olen rento, tyytyväinen, innostunut ja energinen.

Saan vastauksia. Vahvuuksieni kärkikuusikossa ovat reiluus, uteliaisuus, innokkuus, johtajuus, rehellisyys ja huumori. Saamani palaute sisältää kiitosta myönteisestä palautteesta, vahvasta asiantuntemuksesta, asian ytimeen rohkeasti kohdistuvasta työskentelystä ja stand-up komiikan keventämästä tavasta ohjata osallistujia löytämään asian ytimeen. Tunnistan, että leppoisa mieliala vallitsee rauhallisena päivänä, jossa on tapahtumia sopivasti ja kohtaamisia muutamien ihmisten kanssa. Päivä sisältää ennakoitavuutta ja antaa aikaa myös spontaaniin innostukseen. Nautin omissa oloissa olemisesta, pienestä puuhailusta ja liikkumisesta.

Sisäisen shakaalin viesti

Tunnenko silti itseni niin hyvin, että pystyn tekemään valintoja huomioiden myös oman hyvinvointini vai miksi löydän itseni säännöllisesti tilanteista, joissa taivun toisen toiveeseen ohittaen oman tuntemukseni tai tarpeeni. Käykö sinulle koskaan näin?

Kuten hyvin tiedämme jokainen tarvitsee luotettavan kokemuksen siitä, että on tullut kuulluksi ja nähdyksi omana muuntuvana itsenään. Jos tätä ei tapahdu, alamme skannata ympäristön viestejä ja lukea häpeää tai pelkoa vahvistavia toimia. Ajatukset alkavat kertoa miksi juuri minua saa kohdella, kuten koen kohdeltavan. Sisäinen shakaalini on säännöllisesti äänekäs ja tuomitseva. Käytökseni muuttuu myös puolustavaksi, vetäytyväksi tai uhmakkaaksi.

Mutta tämä ei ole koko totuus! Shakaalini huolehtii hyvinvoinnistani. Hämmentävää ja samalla totta. Sisäinen shakaalini vahtii ja puolustaa juuri minun tarpeitani, joilla huolehdin omasta hyvinvoinnistani. Shakaalin räkytyksessä huutaa sisäinen viestini ja muistuttaa tarkistamaan toiminko totuudellisesti ja rehellisesti kaikkia osapuolia kuunnellen. Siis myös itseäni ja tarpeitani kuunnellen. Marshall B. Rosenberg on todennut ”kun tarpeet kohtaavat, ratkaisut löytyvät” eikä kenenkään tarvitse kinastella ja tapella. Rakentava vuorovaikutus toteutuu.

Rakentava vuorovaikutus

Rakentava vuorovaikutus on tietoista ja vahvistavaa työskentelyä. Etsin omaa kirahviani, joka suurella myötätuntoisella sydämellä kuulee tulkitsematta shakaalin rähiseviä viestejä. Mitä kirahvi kuuntelee? Tunteita, jotka viestivät täyttyneistä tarpeista. Levollisuus, innostus, rauha, tyytyväisyys ovat tarpeita ja ilmaantuessaan kertovat mielenrauhasta, ilosta ja mielihyvästä. Tunteista, jotka ovat levollisia. Samalla harjoittelen myös konflikteissa kommunikaation taitoja. Shakaalini tuo näkyviin oman tarpeen ja auttaa tarkistamaan vastapuolen tarpeita. Se, miten asetun tilanteeseen, vaikuttaa niin minuun itseeni kuin toiseenkin. ”Kun arvostelen, tuomitsen tai tulkitsen, luon toisesta mielessäni vihollisen kuvan, mikä vähentää kykyäni päästä yhteyteen toisen kanssa” sanoo Marshall B Rosenberg

Vahvistan kirahviani

Miten vahvistan omaa totuudellista kuuntelua? Miten löydän niitä reiluja keinoja, joilla voin olla niin vuorovaikutuksessa muiden kanssa kuin saada kaipaamani erakkomaisen rauhan, joka ruokkii minun leppoisuuttani? Harjoittelemalla… ja materiaalia näihin harjoituksiin on koko ajan tarjolla.

Yksi mahdollisuus löytää omia vahvempia toimintatapoja, omaa sisäistä kirahviani, on osallistua ohjattuun työskentelyyn. Tunne itsesi – vapaudu turhista taakoista on valmennuskokonaisuus, jossa tutkitaan omaa tarinaa erilaisin havainnollisin, taiteellisin ja kokemuksellisin menetelmin. Kaikki valitut menetelmät auttavat osallistujaa tunnistamaan omia toimintatapoja. Työskentelyn myötä saa rohkeutta ja keinoja päästää irti turhasta ja löytää ymmärrystä omille tarpeille.

Jokaisella on oikeus olla arjen ilo!