Kasvun eväät -koulutus ammattilaisille

Kasvattajien kumppani

Kasvun eväät-koulutus

  • valtakunnallinen, kiitosta saanut koulutuspaketti ammattilaisen osaamisen vahvistamiseen
  • antaa oppia ja synnyttää oivalluksia haastavan käyttäytymisen taustasta ja syistä
  • vahvistaa taitoja kohdata ja ohjata haastavasti käyttäytyvää lasta

Keskiössä ammattilaisen kehittäminen

Kasvun eväät kokonaisuus soveltuu erilaisissa kasvatus- ja opetustehtävissä oleville työntekijöille, kuten: varhaiskasvatuksen henkilöstö, lastentarhanopettajat, varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin ohjaajat, erityisopettajat, perusopetuksen luokanopettajat ja aineenopettajat. Yhteisinä tarpeina heillä ovat uudet tilanteet, jotka saattavat yllättää haasteellisuudellaan.

Mistä tunnistamme tarpeen?

Kasvatushenkilöiden valmennuksissa ja työnohjauksessa etsitään ratkaisuja tilanteisiin, joissa aikuinen kokee lapsen käytöksen liian vaativaksi, tai kasvatusyhteistyö muiden aikuisten tai lasten vanhempien kanssa tarvitsee uusia uria. Kun omat voimavarat saadaan suunnattua turhautumisesta ja konflikteista ulospääsyn keinoihin, niin löydetään myös oikea tapa tukea lasta yhdessä.

Koulutus, jonka opit voi viedä suoraan käytäntöön

Koulutus koostuu peruspedagogisista näkökulmista huomioiden lapsen kasvuprosessin erilaisia tarpeita. Sisältö on tuttua ja uutta sopivasti sekoitettuna. Koulutuksessa vahvistetaan aikuisen osaamista ja lisätään onnistumisen mahdollisuuksia arkityössä. Omaksutaan taitoja, jotka voi siirtää käytännön työhön, ja otetaan haltuun muun muassa vuorovaikutuksen 5 K:ta – katsekontakti, kuuntelu, kosketus, käsky ja kiitos. Tutkitaan tunteita ja niiden vaikutuksia niin aikuisen kuin lapsenkin näkökulmasta, sekä saadaan perustietoa asioista, joista häiritsevä käyttäytyminen voi johtua.  Oivallusten tueksi tehdään vuorovaikutusharjoitteita, jotka soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi.

Katso myös Kasvun Eväät -esite (pdf)

PALAUTETTA

Kerrankin koulutus, josta TODELLA saa työkaluja arkeen. Heti huomenna voi tehdä asioita toisin. Koulutus, jossa sai nauraa ja hävetä vuorotellen. Todella herätteli tarkastelemaan omaa tapaa tehdä työtä. Hyvän tuulen ja innostuksen koulutus, lisää tällaista!