KIIREENKESYTYS®

Kiireenkesytys®

Kiireenkesytys® on ratkaisukeskeistä valmennusta, jossa etsitään yksilöllisiä hyvinvointia tukevia toimintatapoja. Kun tunnistaa oman kiirehtijätyylinsä, on mahdollista rakentaa omia mikroaskeleita kiireen tunteen hallintaan.

Kiireenkesytyksessä tarkastellaan

  • Kuka kirjoittaa käsikirjoitustasi?
  • Kuinka tunnistat oman toimintatyylisi?
  • Kuinka huomioit muita ja mukautat omaan toimintaasi?
  • Mistä vanhasta ja toimimattomasta pystyt luopumaan uuden hyväksi?

Mahdollisuus muutokseen syntyy oman oivalluksen kautta. Ilo on aikapääomamme laatumittari.

Kiireenkesytys on työkulttuurin muutoksen avain, jolla voi avata uusia näköaloja ja mahdollisuuksia kiireen hallintaan. Kiire voi olla aikaansaavaa positiivista energiaa, mutta valitettavasti yhä useammin kiire kaventaa näkökulmia ja ahdistaa kaoottisena tilanteena. Kiireenkesytys on tärkeä työyhteisötaito.

Näin se toimii: Kiireenkesytys voidaan toteuttaa yhteisö- tai yksilövalmennuksena erilaisia toiminnallisia välineitä käyttäen. Kiireenkesyttäjä, Tarja Seppälän lisäksi käytössäsi kiireenkesyttäjien laadukas joukko ympäri Suomen. Lue Vantaan Laurissa julkaistu artikkeli Kiireenkesytyksestä

Voit lukea lisää myös: https://www.kiireenkesytys.fi/ -sivuilta

SAATUJA PALAUTTEITA