Koulutus

Työ virittää ja kuormittaa, kutsuu uuden äärelle ja haastaa tuttuudellaan. Tietoa ja taitoja on, silti epäilys, epävarmuus vyöryy mieleen. “Tarjan koulutuksissa pureudutaan aina asian ytimeen hyväntuulisesti ja puhuttelevasti. Osallistuja saa oivalluksia ja ymmärrystä omalle sekä yhteisön tavalle toimia. Mukaan lähtee myös heti käyttöön otettavaa apua. Tyytyväisyys on taattu!”

Avaimia ammattilaisille (AvA)

Avaimia ammattilaisille – koulutus paketeissa kerrataan, uudistetaan ja vahvistetaan vaativien tilanteiden toimintatapoja. Ammattilaisena; opettajana, ohjaajana, kasvattajana saat itsellesi keinoja kohdata ja ohjata lasta, nuorta tai perhettä leppoisampaa ilmapiiriä kohti.

Avaimia ammattilaisille

  • rakentavan vuorovaikutuksen keinoin ymmärrystä ja selkeyttä arkeen
  • vahvistaa taitoja kohdata ja ohjata haastavasti käyttäytyvää lasta tai aikuista
  • tietoa käyttäytymisen taustalla olevista syistä; neuropsykiatria, tunteet, tarpeet, sosiaaliset taidot
  • toimintatapoja siirtymiin ja arjen pulmakohtiin → keinoja, neuvoja, työkaluja arkeen 
  • Ymmärretään yksilön ainutkertaisuutta ja suunnataan kasvattajan voimavarat paremmin. 
  • Erityisesti neuropsykiatrisen kirjon lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille.

Keskiössä aikuinen ja aikuisen tapa toimia

Perinteisesti on ajateltu, että vaikea tilanne ja lapsen käytös on lapsen ratkaistavissa. Todellisuudessa lapsi ei voi muuttaa yhteisön toimintakulttuuria ilman, että tarkastellaan millä tavoin aikuiset auttavat lasta onnistumaan vaikeissa hetkissä. 

Avaimia ammattilaisille opastaa rakentavan vuorovaikutuksen lähteille, kun tunnistetaan mitä käyttäytyminen viestii ja millaisia tunteiden merkitsemiä tarpeita käytöksen sisällä on. Samalla tarkastellaan millä tavoin itsesäätelyn ja -kontrollin taidot vahvistuvat yhteistyössä. 

Jos tuskailet siirtymätilanteiden kanssa tai uhmakkuuden ja kieltäytymisen ilmiöiden kera; Avaimia ammattilaisille on oikea kokonaisuus työyhteisöllenne.

Koulutus, jonka opit voi viedä suoraan arkeen

Sisältö on tuttua ja uutta sopivasti sekoitettuna. Koulutusprosessin aikana vahvistetaan aikuisen osaamista. Oivalletaan mikä omassa toiminnassa mahdollistaa onnistumista ja mitä taitoja haluaa kehittää. Tutkitaan tunteita ja niiden vaikutuksia niin aikuisen kuin lapsen toiminnassa. Saadaan perustietoa teemoista, joista häiritsevä käyttäytyminen voi johtua.

Työkaluiksi arkeen lähtevät mm. TAITOJEN TALO, HTTP-ajattelu ja stressiprofiili.

Tutustu ja kysy lisää

AvA – luento

AvA – luento, jonka aikana avataan ajatuksia sekä käytäntöjä hahmottaa, säädellä ja ohjata itseä ja toista erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on havahtua omaan tekemisen tapaan. Millä tavalla antaa ohjeita, opettaa, opastaa itseä ja  toista? Miten kuuntelee ja rakentaa yhteistä ymmärrystä? Tärkeää tunnistaa mikä jo toimii ja mihin haluaa tehdä pienen muutoksen. Näkökulmana rakentava vuorovaikutus ja neuropsykiatrinen kehitys

Luento voi olla 2 – 4 h pituinen.

Kysy lisää

AvA – koulutuspäivä

AvA – koulutuspäivä, jonka aikana tarkistetaan omaa tapa tehdä työtä. Tunnistetaan mikä jo olemassa olevassa toimintatavassa on arvokasta ja toimivaa. Tunnistetaan mihin halutaan lähteä tekemään pientä muutosta ja miten sitä tehdään. Pienten askelten suunnitelma lähtee mukaan osaksi arkea.

Näkökulmana rakentava vuorovaikutus ja havaintojen merkitys tarpeiden kartoituksessa. Lisäksi neuropsykiatrinen kehitys toiminnan ohjauksen ja säätelyn taustalla.

Koulutuspäivä 7 h

Kysy lisää

AvA – prosessi

AvA – prosessi, 3 – 6 päivää tilaajan tarpeen mukaan. Rakentuu rakentavan vuorovaikutuksen, toiminnan ohjauksen ja säätelyn näkökulmien kautta työn arkea vahvistavaksi kokonaisuudeksi. Tutkitaan myös neuropsykiatrisen viitekehyksen kautta miten taitojen omaksuminen muovautuu.  Koulutuspäivien välillä välitehtäviä ja kirjallisuutta, joka tukee kaivattua muutosta. Koulutuspäivät linkitetään kiinteästi työyhteisön tarpeisiin ja tapaustyöskentelyn kautta rakennetaan vaihtoehtoista työn tarinaa.

Kysy lisää

Lähetä viesti

    [hidden your-subject "Viesti sivustolta" id:your-subject class:form-control]