MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ

Mielekästä työtä

Tavoitteena Mielekästä työtä –koulutuksessa on vahvistaa esimiesten keinoja tukea henkilökunnan hyvinvointia ja työssä suoriutumista, löytää keinoja puuttua ei-toivottuihin toimintatapoihin, saada oivalluksia työntekijän työuran muutos- ja kriisivaiheiden tukemiseen, sekä huolehtia omasta työn ilosta ja voimaantumisesta.

Koulutussisällöt ovat:

 • hyvän työn mahdollistaminen
 • turmaraja ja sekundaränni
 • kilpajuoksu kiireen kanssa
 • negatiivisen transsin eliminointi
 • rehellinen positiivisuus
 • tietoisuus itsestä esimiehenä
 • kannustava esimiehisyys
 • oman merkityksen ja arvon tunnistaminen alaisten tukijana ja itsestä huolehtijana
 • PACE–ajatusmalli
 • esimiehen hyvinvointi ja akkujen lataaminen
 • oma elämänhallinta