RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tukena muutoksessa

Työnohjaus on ratkaisukeskeistä tukea arjessa jaksamiseen ja ammatilliseen kasvuun koulututetun työnohjaajan opastuksella. Prosessin aikana on mahdollista löytää omia voimavaroja ja uusia tapoja toimia tarkoituksenmukaisesti suhteessa työhön ja työyhteisöön. Työnohjaaja on vaitiolovelvollinen käydyistä ohjauskeskusteluista.

Työnohjaus mahdollistaa

  • omien tunteiden ja kokemusten läpikäymistä
  • oman perustehtävän kirkastamista
  • omaa sitoutumista yhteisiin sopimuksiin

Työnohjauksessa

  • tarkennetaan työyhteisön periaatteita
  • tehdään näkyväksi se, mikä toimii
  • poimitaan uusia näkökulmia ongelmallisiin tilanteisiin
  • synnytetään oivalluksia
  • havaitaan yhteistön erilaisia näkökulmia

Koko yhteisö hyötyy henkilöstön ammatillisesta kasvusta

Kun henkilöstön ammatilliselle kasvulle annetaan aikaa ja mahdollisuus, niin hyödyt koskettavat koko yhteisöä. Koulutettu työnohjaaja osaa auttaa muutoksissa jo siinä vaiheessa, kun alkaa näkyä negatiivista kielenkäyttöä, väsymystä tai huokailua. Uusien tilanteiden kanssa on helpompi säilyttää hyvä toimintakyky, kun mietitään tulevaa yhdessä työnohjaajan kanssa. Epävarmuus, avuttomuus, uhmakkuus, pelko ja äksyily väistyvät työnohjausprosessin aikana.

Näin se toimii

Työnohjauskokonaisuus voidaan toteuttaa tilaajan määrittämänä 5–10 kerran prosessina. Ohjaukselle asetetaan tavoitteet, ja tilaajan niin halutessa prosessi arvioidaan lopuksi. Tapaamiset ovat noin neljän viikon välein. Työnohjaustapaamiset ovat kahdenkeskisiä, tai pienryhmässä toteutettavia luottamuksellisia istuntoja.

SAATUJA PALAUTTEITA