Työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on toiminnan kehittämistä myönteisesti ja tavoitteellisesti. Työnohjaajana kuuntelen, kuulen ja tuon näkyviin toimintatapojanne. Jokainen itse valitsee mitä ja miten on valmis työstämään nousseita aiheita. Työnohjaus on aina luottamuksellista tavoitteellista toimintaa, joka liittyy työhön.

Työnohjaus soveltuu yksilöille, tiimeille ja työyhteisöille.

Mihin työnohjausta käytetään? 

 • työhyvinvoinnin lisäämiseen
 • työyhteisön pelisääntöjen määrittelyyn
 • yhteisen työn taitojen kehittämiseen 
 • ongelmien ja erilaisten muutosprosessien ohjaamiseen
 • asiakastapausten käsittelyyn
 • perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleen määrittelyyn
 • työtyytyväisyyden lisäämiseen
 • itsensä etsimiseen urapolulla

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

“Työnohjauksen Tarja-energia on tuonut yhteisöömme lisää iloa ja näyttänyt mikä meillä on arvokasta ja toimivaa. Samalla on ollut turvallista tarkastella työmme ongelmallisia hetkiä ja löytää meille sopivia toimintatapoja muuntaa työotetta tarkoituksenmukaisemmaksi.”

 • Sovittu muuntuu osaksi työn arkea
 • Mieltä kuormittavat teemat purkautuvat
 • Sopii kaikille alasta riippumatta
 • Oman työn tarkastelu tekee näkyväksi työn rutiinit ja työkulttuurin

Missä työnohjaus toteutuu?

 • häiriöttömässä ympäristössä sisällä tai ulkona
 • tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen
 • noin 60 – 90 minuutin työskentelynä

Lisäksi

 • työskentelystä syntyneet muistiinpanot jäävät osallistujien käyttöön

Muutakin kuin kokoushuoneessa toteutuvaa…

Kävelytyönohjaus

 • nimensä mukaisesti sovitussa maastossa liikkumista
 • keskustelevaa ja toiminnallistakin tilanteen havainnollistamista
 • noin tunnin mittainen ajatuksia herättävä kävely, jonka päätteeksi tehdään työskentelyn oivalluksista yhteenveto; yhteensä aikaa varataan 90 minuuttia
 • asiakkaasta riippuen tehdään säävaraus; usein sadekaan ei haittaa, kun on sopivat varusteet

Etätyöskentely

 • työnohjaus tai valmennus voidaan toteuttaa myös Teams tai Zoom työskentelynä
 • työskentelyn parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi etätyöskentelyssä on hyvä olla kuvayhteys sekä hyvä kuuluvuus. Myös jokaisen osallistujan mahdollisuus olla omalla koneella mukana työnohjauksessa tukee luontevaa yhteyden muodostumista. Hyvät yhteydet ja häiriötön osallistuminen vähentää väärinkäsityksiä ja vahvistaa yhteistä työskentelyä tavoitetta kohti.
Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lähetä viesti

  [hidden your-subject "Viesti sivustolta" id:your-subject class:form-control]