Valmennus, coaching työyhteisöille

Mistä syntyy yhteisön energia? Millä tavalla teillä puhutaan toinen toiselle? Kun tekee työtä persoonallaan, tarkoittaako se sitä, että sallitaan millainen käytös tahansa?

Ratkaisukeskeisessä valmennus prosessissa tutkitaan työyhteisön toimintatapoja ja ryhmän dynamiikkaa. Tunnistetaan yhteisön luovuttamattomin kova ydin, jonka ympärille rakentuu hyvinvoivan yhteisön vuosirenkaat. Työskentelyn myötä etsitään yhteisöä ravitsevat toimintatavat ja säädetään toimintatapoja, joilla halutaan ylläpitää yhteistä työniloa, työn imua.

Valmennusprosessi on muutaman tapaamisen kokonaisuus, jonka aikana tehdään tehtäviä. Välitehtävät ohjaavat kohti asetettua tavoitetta ja sitouttaa samalla osallistujat toimimaan yhteistä päämäärää kohti.

Ratkaisukeskeisin ja dialogisin keinoin työstetään haasteista mahdollisuuksia!

Valmennusta kasvattajille ja perheille

Neuropsykiatrista valmennusta ammattilaisille, kasvattajille ja perheille. Haasteena ADHD, ADD, Autismi, Tourette, oppimisvaikeuksia, kielen kehityksen vaikeuksia tai aivovamma? Neuropsykiatrinen valmennus antaa ymmärrystä ja keinoja millä tavalla oma arki voi sujuvoitua. Samalla tutkitaan millainen muu tuki on tarpeen, jotta voi olla oman elämänsä sankari.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lähetä viesti

    [hidden your-subject "Viesti sivustolta" id:your-subject class:form-control]